Odaberite paket koji vam najviše odgovara

Pretražuj net, igraj igrice, kupuj online, skidaj, gledaj i deli zabavni i edukativni sadržaj bez nerviranja.

Internet Pakete možete koristiti u režimu prepaid tj bez obavezivanja ili postpaid uz pristajanje na korišćenje usluge u periodu od najmanje 24 meseca. Cena paketa za istu brzinu, različita je u zavisnosti od režima korišćenja Interneta.

Postpaid Paketi se naplacuju mesečno putem mesečnog računa i njihovo trajanje je mesec dana, ali se automatski obnavljaju svakog prvog u mesecu, tako da uslugu koristite bez prekida. Korisnik se zadužuje svakog meseca novim računom i dužan je da ga plati do 20. u mesecu za tekući mesec.

** Prvi besplatni mesec se računa od trenutka ugradnje do kraja tekućeg meseca.

Sve cene su sa obračunatim PDV-om, a izražene su u dinarima i na mesečnom nivou, osim gde je drugačije naznačeno. Ova ponuda se primenjuje od 01.09.2021.

Fiber paketi po vašem izboru

Next jedini u ovom delu Srbije ima uslugu Optičkog Interneta (FTTH – optika do kuće/fiber to the home) FTTH ili objedinjena usluga Interneta, Televizije i Fiksne telefonije korišćenjem optičkih kablova i vlakana do stana/ku?e korisnika je NAJSAVRŠENIJI način dostave internet i TV signala do korisnika. Prednosti: ne postoje ometanja signala, brzina od/ka internetu je neograničena u tehnološkom smislu, mogućnost neograničenog povečavanja brzine interneta bez promena cena, slika je kristalno čista, mogućnost korišćenja velikog broja HD kanala,itd...

EXPERT FIBER

2700 /rsd Naruči
 • Brzina do 100/10 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Bez fiksnog telefona
 • WiFi uredjaj
 • Optički Internet
 • Ugovor 24m

ADVANCED FIBER

2100 /rsd Naruči
 • Brzina do 80/7 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Bez fiksnog telefona
 • WiFi uredjaj
 • Optički Internet
 • Ugovor 24m

BEST FIBER

1700 /rsd Naruči
 • Brzina do 50/6 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Bez fiksnog telefona
 • WiFi uredjaj
 • Optički Internet
 • Ugovor 24m

START FIBER

1500 /rsd Naruči
 • Brzina do 40/5 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Bez fiksnog telefona
 • WiFi uređaj
 • Optički Internet
 • Ugovor 24m

PROFESSIONAL FIBER

4400 /rsd Naruči
 • Brzina do 250/20 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Bez fiksnog telefona
 • WiFi uredjaj
 • Optički Internet
 • Ugovor 24m

Paketi po vašem izboru

Internet Pakete možete koristiti u režimu postpaid uz pristajanje na korišćenje usluge uperiodu od najmanje 24 meseca. Postpaid Paketi se naplacuju mesečno putem mesečnog racuna i njihovo trajanje je mesec dana, ali se automatski obnavljaju svakog prvog u mesecu, tako da uslugu koristite bez prekida. Korisnik se zadužuje svakog meseca novim računom i dužan je da ga plati do 20. u mesecu za tekući mesec. Sve cene su sa obračunatim PDV-om, a izražene su u dinarima i na mesečnom nivou, osim gde je drugačije naznačeno.

EXPERT WIFI

2100 /rsd Naruči
 • 30/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Bez fiksnog telefona
 • WiFi uređaj
 • Ugovor 24m
 • Internet

ADVANCED WIFI

1900 /rsd Naruči
 • 24/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Bez fiksnog telefona
 • WiFi uređaj
 • Ugovor 24m
 • Internet

BEST WIFI

1700 /rsd Naruči
 • 18/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Bez fiksnog telefona
 • WiFi uređaj
 • Ugovor 24m
 • Internet

START

1500 /rsd Naruči
 • 15/1 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Bez fiksnog telefona
 • WiFi uređaj
 • Ugovor 24m
 • Internet