Televizija – nextDTV

Televizijske Pakete možete koristiti iskljucivo u režimu Postpaid sa ili bez pristajanje na korišćenje usluge u periodu od najmanje 24 meseca. Cena osnovnog paketa je različita u zavisnosti od rezima korišćenja usluge.

Postpaid Paketi sa ugovornom obavezom se naplaćuju mesečno putem mesečnog računa i njihovo trajanje je mesec dana, ali se automatski obnavljaju svakog prvog u mesecu, tako da uslugu koristite bez prekida, izuzev ne izmirivanja obaveza. Korisnik se zadužuje svakog meseca novim računom i dužan je da ga plati do 20. U mesecu za tekući mesec.

Dodatna usluge uz osnovni Postpaid paket:

  • Pink Paket – 0,00 rsd mesečno
  • HD paket – 0,00 rsd mesečno
  • ArenaSport 2, 3, 4, 5 – 300 rsd*
nextDTV paketi Postpaid paket
Ugovor na 24 meseca
Dodatni STB
(drugi i treci)

 
Osnovni 1290,00 po 390,00
 PinkPaket 0,00* 0,00*
HD paket 0,00* 0,00*
ArenaSport 2,3,4,5 300,00 rsd
0,00 rsd

Korisnici plaćaju maksimalno dva dodatna STB-a, a treći dodatni tj. četvrti ukupno plaća punu cenu izabranog paketa.

Sve cene su sa obračunatim PDV-om, a izražene su u dinarima i na mesečnom nivou, osim gde je drugačije naznačeno. Ova ponuda se primenjuje od 01.10.2021.

*uz ugovornu obavezu na 24 meseca

Televizija – nextSTBpretvara vaš TV uređaj u SMART TV.

Vracanje unazad 72h na odabranim kanalima
EPG

Televizijske Pakete možete koristiti iskljucivo u režimu Postpaid sa ili bez pristajanje na korišćenje usluge u periodu od najmanje 24 meseca. Cena osnovnog paketa je različita u zavisnosti od rezima korišćenja usluge.

Postpaid Paketi sa ugovornom obavezom se naplaćuju mesečno putem mesečnog računa i njihovo trajanje je mesec dana, ali se automatski obnavljaju svakog prvog u mesecu, tako da uslugu koristite bez prekida, izuzev ne izmirivanja obaveza. Korisnik se zadužuje svakog meseca novim računom i duzžan je da ga plati do 20. U mesecu za tekući mesec.

Dodatna usluge uz osnovni Postpaid paket:

  • Pink Paket – 0,00 rsd mesečno
  • HD paket – 0,00 rsd mesečno
  • ArenaSport 2, 3, 4, 5 – 300 rsd*
nextDTV paketi Postpaid paket
Ugovor na 24 meseca
Dodatni STB
(drugi i treci)

 
Osnovni 1290,00 po 390,00
 PinkPaket 0,00* 0,00*
HD paket 0,00* 0,00*
ArenaSport 2,3,4,5 300,00 rsd
0,00 rsd

Korisnici plaćaju maksimalno dva dodatna STB-a, a treci dodatni tj četvrti ukupno placa punu cenu izabranog paketa.

Sve cene su sa obračunatim PDV-om, a izražene su u dinarima i na mesečnom nivou, osim gde je drugačije naznačeno. Ova ponuda se primenjuje od 01.10.2021.

*uz ugovornu obavezu na 24 meseca