fbpx

ODABERITE PAKET KOJI VAM NAJVIŠE LEŽI

DUO PRO FIBER

5290 /rsd Naruči
 • Brzina do 250/20 Mb/s
 • Neograničen protok
 • WiFi uređaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Internet & TV

DUO EXPERT FIBER

3590 /rsd Naruči
 • Brzina do 100/10 Mb/s
 • Neograničen protok
 • WiFi uređaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Internet & TV

DUO ADVANCED FIBER

2990 /rsd Naruči
 • Brzina do 80/7
 • Neograničen protok
 • WiFi uređaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Internet & TV

DUO START FIBER

2390 /rsd Naruči
 • Brzina do 40/5 Mb/s
 • Neograničen protok
 • WiFi uređaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Internet&TV

DUO BEST FIBER

2590 /rsd Naruči
 • Brzina do 50/6 Mb/s
 • Neograničen protok
 • WiFi uređaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Internet&TV

TRIO PRO FIBER

5680 /rsd Naruči
 • Brzina do 250/20
 • Neograničen protok
 • WiFi uređaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO EXPERT FIBER

3980 /rsd Naruči
 • Brzina do 100/10 Mb/s
 • Neograničen protok
 • WiFi uređaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO ADVANCED FIBER

3380 /rsd Naruči
 • Brzina do 80/7 Mb/s
 • Neograničen protok
 • WiFi uređaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO BEST FIBER

2980 /rsd Naruči
 • Brzina do 50/6 Mb/s
 • Neograničen protok
 • WiFi uređaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO START FIBER

2780 /rsd Pogledaj
 • Brzina do 40/5 Mb/s
 • Neograničen protok
 • WiFi uređaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV& TEL

DUO EXPERT WIFI

2990 /rsd Naruči
 • 30/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uređaj
 • EPG
 • Internet & TV

DUO ADVANCED WIFI

2790 /rsd Naruči
 • 24/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uređaj
 • EPG
 • Internet & TV

DUO BEST

2590 /rsd Naruči
 • 18/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uređaj
 • EPG
 • Internet & TV

DUO START

2390 /rsd Naruči
 • 15/1 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uređaj
 • EPG
 • Internet & TV

TRIO EXPERT WIFI

3380 /rsd Naruči
 • 30/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uređaj
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO ADVANCED WIFI

3180 /rsd Naruči
 • 24/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uređaj
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO BEST WIFI

2980 /rsd Naruči
 • 18/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uređaj
 • EPG
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO START

2780 /rsd Naruči
 • 15/1 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uređaj
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV& TEL