fbpx

ODABERITE PAKET KOJI VAM NAJVIŠE LEŽI

DUO EXPERT FIBER

8890 /rsd Naruči
 • Brzina do 1000/200 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Dual band WiFi uređaj
 • Vracanje unazad 7 dana
 • Timeshift 2h
 • Internet & TV

DUO ADVANCED FIBER

4280 /rsd Naruči
 • Brzina do 500/100 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Dual band WiFi uređaj
 • Vracanje unazad 7 dana
 • Timeshift 2h
 • Internet & TV

DUO MEDIUM FIBER

3680 /rsd Naruči
 • Brzina do 250/50
 • Neograničen protok
 • WiFi uređaj
 • Vracanje unazad 7 dana
 • Timeshift 2h
 • Internet & TV

DUO START FIBER

2590 /rsd Naruči
 • Brzina do 80/8 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Dual band WiFi uređaj
 • Vracanje unazad 7 dana
 • Timeshift 2h
 • Internet&TV

DUO BEST FIBER

3180 /rsd Naruči
 • Brzina do 120/12 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Dual band WiFi uređaj
 • Vracanje unazad 7 dana
 • Timeshift 2h
 • Internet&TV

TRIO EXPERT FIBER

9280 /rsd Naruči
 • Brzina do 1000/200
 • Neograničen protok
 • Dual band WiFi uređaj
 • Vracanje unazad 7 dana
 • Timeshift 2h
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO ADVANCED FIBER

4670 /rsd Naruči
 • Brzina do 500/100 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Dual band WiFi uređaj
 • Vracanje unazad 7 dana
 • Timeshift 2h
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO MEDIUM FIBER

4070 /rsd Naruči
 • Brzina do 250/50 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Dual band WiFi uređaj
 • Vracanje unazad 7 dana
 • Timeshift 2h
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO BEST FIBER

3570 /rsd Naruči
 • Brzina do 120/12 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Dual band WiFi uređaj
 • Vracanje unazad 7 dana
 • Timeshift 2h
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO START FIBER

2980 /rsd Pogledaj
 • Brzina do 80/8 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Dual band WiFi uređaj
 • Vracanje unazad 7 dana
 • Timeshift 2h
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV& TEL

DUO START WIFI

2590 /rsd Naruči
 • 20/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uređaj
 • EPG
 • Internet & TV

DUO ADVANCED WIFI

4280 /rsd Naruči
 • 50/5 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uređaj
 • EPG
 • Internet & TV

DUO BEST WIFI

3180 /rsd Naruči
 • 30/3 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uređaj
 • EPG
 • Internet & TV

DUO START WIFI

2590 /rsd Naruči
 • 20/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uređaj
 • EPG
 • Internet & TV

DUO MEDIUM WIFI

3680 /rsd Naruči
 • 40/4 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uređaj
 • Internet & TV

DUO ADVANCED WIFI

4280 /rsd Naruči
 • 50/5 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uređaj
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV

DUO BEST WIFI

3180 /rsd Naruči
 • 30/3 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uređaj
 • EPG
 • Internet & TV

TRIO START

2980 /rsd Naruči
 • 20/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uređaj
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV& TEL