ODABERITE PAKET KOJI VAM NAJVIŠE LEŽI

DUO EXPERT FIBER

3390 /rsd Naruči
 • 50/6 Mb/s
 • Neograničen protok
 • WiFi uređaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Internet & TV

DUO ADVANCED FIBER

2790 /rsd Naruči
 • 40/5 Mb/s
 • Neograničen protok
 • WiFi uređaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Internet & TV

DUO START FIBER

2190 /rsd Naruči
 • 20/3 Mb/s
 • Neograničen protok
 • WiFi uredjaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Internet&TV

DUO BEST FIBER

2390 /rsd Naruči
 • 30/4 Mb/s
 • Neograničen protok
 • WiFi uredjaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Internet&TV

TRIO EXPERT FIBER

3780 /rsd Naruči
 • 50/6 Mb/s
 • Neograničen protok
 • WiFi uredjaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO ADVANCED FIBER

3180 /rsd Naruči
 • 40/5 Mb/s
 • Neograničen protok
 • WiFi uredjaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO BEST FIBER

2780 /rsd Naruči
 • 30/4 Mb/s
 • Neograničen protok
 • WiFi uredjaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO START FIBER

2580 /rsd Pogledaj
 • 20/3 Mb/s
 • Neograničen protok
 • WiFi uredjaj
 • Catch up 72h
 • Timeshift 2h
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV& TEL

DUO EXPERT WIFI

2590 /rsd Naruči
 • 20/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uredjaj
 • EPG
 • Internet & TV

DUO ADVANCED WIFI

2390 /rsd Naruči
 • 16/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uredjaj
 • EPG
 • Internet & TV

DUO BEST

2190 /rsd Naruči
 • 12/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uredjaj
 • EPG
 • Internet & TV

DUO START

1990 /rsd Naruči
 • 10/1 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uredjaj
 • EPG
 • Internet & TV

TRIO EXPERT WIFI

2980 /rsd Naruči
 • 20/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uredjaj
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO ADVANCED WIFI

2780 /rsd Naruči
 • 16/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uredjaj
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO BEST WIFI

2580 /rsd Naruči
 • 12/2 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uredjaj
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV & TEL

TRIO START

2380 /rsd Naruči
 • 10/1 Mb/s
 • Neograničen protok
 • Preko 90 digitanlih kanala
 • WiFi uredjaj
 • Fiksni broj sa 100 besplatnih minuta
 • Internet & TV& TEL