fbpx

DOJAVA POŽARA

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonskim regulativama. Projektovanje sistema dojave požara mogu da sprovode samo stručna lica sa licencom, a pre puštanja sistema u rad mora se izvršiti zvanična tehnička kontrola kompletnog sistema. Elektrotehna nudi usluge projektovanja najkvalitetnijih rešenja sistema dojave požara i montaže kompletnog sistema. Da bi protivprovalni sistemi funkcionisali i pravovremeno se sanirao problem, u objekte se ugrađuju protivprovalne centrale, koje vrše kontrolu čitavog sistema. Razlikuju se dva tipa sistema, konvencionalni i adresabilni.

Razlika između njih je u tome što kod adresabilnih sistema se tačno može locirati detektor koji je aktivirao alarm i na taj način se može utvrditi tačna lokacija požara, dok kod konvencionalnih sistema se požar locira po zonama, pa se uglavnom koriste za jednostavnija rešenja. Za detekciju požara koriste se senzori koji neprekidno mere prisustvo dima u vazduhu i nagli skok temperature, a za dojavu požara se koriste različiti tipovi sirena, ručni javljači požara i telefonske dojave ili sigurne veze i druga prateća oprema.
Izvod iz referente liste:
hotel Raj, hotel Tadz, Hotel Lux A, Evropa doo, Hotel Vrbak, hotel Bosfor