Opšti uslovi fiksna telefonija

Opšti uslovi IPTV – Internet Protokol Televizija

Usluga pristupa internetu – opšti uslovi

Pravila zaštite privatnosti

Pravilnik o rešavanju reklamacija

Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacije