fbpx

900 RSD
NEOGRANIČENO
MIN & SMS
2 GB

1000 RSD
NEOGRANIČENO
MIN & SMS
8 GB

1300 RSD
NEOGRANIČENO
MIN & SMS
20 GB

Politika pravedne upotrebe

1Ā Internet saobraćaj u jednom kalendarskom mesecu je ograničen na 40 GB po maksimalnoj brzini. Ukoliko korisnik potroÅ”i viÅ”e od 40 GB do kraja meseca može da koristi internet sa umanjenom brzinom protoka.

2Ā Besplatni pozivi u okviru Globaltel mreže potpadaju pod mehanizam kontrole i zaÅ”tite od zloupotrebe. Ukoliko Globaltel utvrdi da pojedini korisnik prevazilazi okvire podrazumevane upotrebe mreže zadržava pravo da mu poÅ”alje upozorenje i primeni naplatu ove usluge.

3Ā Tarife sa neograničenim saobraćajem namenjene su korisnicima u svrhu razmene saobraćaja na korisničkom broju isključivo sa mobilnog uređaja i nisu namenjene, niti se mogu koristiti za obavljanje delatnosti oglaÅ”avanja, pozivnih centara, dispečera, konferencijskih poziva, poziva sa visokim troÅ”kovima međupovezivanja, niti na drugi način koji se u smislu OpÅ”tih uslova smatraju zloupotrebom odnosno nelegalnim radnjama.