fbpx

Uskladjivanje opstih uslova sa novim zakonom o elektronskim komunikacijama

Povodom novog Zakona o elektronskim komunikacijama kao i novog Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, a koji počinje da važi od 2. jula 2023. godine, operator Next Fiber  DOO objavljuje nove Opšte uslove za fiksne odnosno mobilne telekomunikacione usluge, koji bliže regulišu kvalitet pružanja usluga, i usklađuju poslovanje operatora sa novim Zakonom.

Izmene Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži Next Fiber